Doradztwo zawodowe

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

 

SZKOLNY DORADCA ZAWODOWY

mgr Anna Skrzydłowska

Jaka jest rola doradcy zawodowego ?

  • pomaganie w podejmowaniu decyzji edukacyjno-zawodowych,

  • udzielanie porad i konsultacji indywidualnych uczniom i uczennicom,

  • organizowanie zajęć grupowych, w tym spotkań informacyjnych, warsztatów, pogadanek,

  • diagnozowanie predyspozycji zawodowych,

  • gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji o zawodach i rynku pracy,

  • wspieranie młodzieży w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej.

Doradca zawodowy, który jest zatrudniony w szkole udziela pomocy młodzieży w wyborze kierunku dalszego kształcenia. Uwzględnia przy tym zarówno możliwości psychofizyczne, sytuację życiową jak i potrzeby rynku pracy i możliwości systemu edukacyjnego. Współpracuje z rodzicami i nauczycielami w procesie orientacji zawodowej uczniów. Wykorzystuje swoją wiedzę
o szkolnictwie, zawodach, rynku pracy oraz technicznych środkach przekazywania informacji zawodowej.

Wspólnie ze swoimi klientami (uczniami) dokonuje przeglądu ich zainteresowań, umiejętności, uzdolnień, cech osobowych i możliwości fizycznych. Może sugerować, jaką wybrać szkołę, jako kolejny etap kształcenia. Doradcy zawodowi mogą także w razie potrzeby stosować testy, ankiety, kwestionariusze, które pomagają uczniom poznać samego siebie i podjęć bardziej świadomie decyzję, co do dalszego etapu kształcenia.

Wybór szkoły nie należy do łatwych z kilku przyczyn, między innymi:

- nieznajomość samego siebie, swoich zainteresowań, uzdolnień, predyspozycji psychicznych
- brak rozeznania w rozmieszczeniu szkół ponadpodstawowych w swoim mieście oraz w pobliskich miastach
- niezdecydowanie w wyborze kierunku kształcenia, który pomógłby w dalszym wyborze zawodu
- sprzeczność miedzy wyborem ucznia, a tym czego dla niego chcą jego rodzice


Doradca stara się poprzez różnego typu zajęcia, gry, filmy, testy, kwestionariusze pomóc uczniom przede wszystkim poznać zwoje słabe i mocne strony, predyspozycje i uzdolnienia, które mogą
w przyszłości ułatwić znalezienie pracy, która dałaby im zadowolenie.

Przykładowe adresy portali, które mogą pomóc Ci w planowaniu kariery edukacyjno-zawodowej:

 

Ścieżki kształcenia - schemat

 

AKTUALNOŚCI:

Artykuły

Ogólnopolski Tydzień Kariery 2023 pod hasłem "Talent i praca - to się opłaca!"

Przejdź do - Ogólnopolski Tydzień Kariery 2023 pod hasłem "Talent i praca - to się opłaca!"

Szanowni Państwo,

już jutro, 16 października 2023 r., przedszkola, szkoły i inne instytucje należące do Jaworznickiego Forum Doradztwa Zawodowego rozpoczną w naszym mieście kolejną edycję Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery. Hasło przewodnie w tym roku to: TALENT I PRACA – TO SIĘ OPŁACA!

Czytaj więcej o: Ogólnopolski Tydzień Kariery 2023 pod hasłem "Talent i praca - to się opłaca!"

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych w r. szk. 2023/2024

Poradniki dla ósmoklasistów i ich rodziców

Centrum Kształcenia Zawodowego w Jaworznie w ramach współpracy Jaworznickiego Forum Doradztwa Zawodowego uaktualniło poradniki dla uczniów klas VIII i ich rodziców, odpowiadające na wiele pytań dotyczących dalszej drogi kształcenia.

W poradniku dla uczniów "Co po szkole podstawowej?" znajdują się informacje na temat oferty edukacyjnej na nadchodzący rok szkolny, opis kwalifikacji zawodowych oraz perspektywy zatrudnienia. 
W poradniku dla rodziców umieszczono opis predyspozycji i przeciwwskazań zdrowotnych dla poszczególnych zawodów.

Zachęcamy do zapoznania się.