Doradztwo zawodowe

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

 

SZKOLNY DORADCA ZAWODOWY

mgr Agnieszka Mazur

Jaka jest rola doradcy zawodowego ?

  • pomaganie w podejmowaniu decyzji edukacyjno-zawodowych,

  • udzielanie porad i konsultacji indywidualnych uczniom i uczennicom,

  • organizowanie zajęć grupowych, w tym spotkań informacyjnych, warsztatów, pogadanek,

  • diagnozowanie predyspozycji zawodowych,

  • gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji o zawodach i rynku pracy,

  • wspieranie młodzieży w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej.

Doradca zawodowy, który jest zatrudniony w szkole udziela pomocy młodzieży w wyborze kierunku dalszego kształcenia. Uwzględnia przy tym zarówno możliwości psychofizyczne, sytuację życiową jak i potrzeby rynku pracy i możliwości systemu edukacyjnego. Współpracuje z rodzicami i nauczycielami w procesie orientacji zawodowej uczniów. Wykorzystuje swoją wiedzę
o szkolnictwie, zawodach, rynku pracy oraz technicznych środkach przekazywania informacji zawodowej.

Wspólnie ze swoimi klientami (uczniami) dokonuje przeglądu ich zainteresowań, umiejętności, uzdolnień, cech osobowych i możliwości fizycznych. Może sugerować, jaką wybrać szkołę, jako kolejny etap kształcenia. Doradcy zawodowi mogą także w razie potrzeby stosować testy, ankiety, kwestionariusze, które pomagają uczniom poznać samego siebie i podjęć bardziej świadomie decyzję, co do dalszego etapu kształcenia.

Wybór szkoły nie należy do łatwych z kilku przyczyn, między innymi:

- nieznajomość samego siebie, swoich zainteresowań, uzdolnień, predyspozycji psychicznych
- brak rozeznania w rozmieszczeniu szkół ponadpodstawowych w swoim mieście oraz w pobliskich miastach
- niezdecydowanie w wyborze kierunku kształcenia, który pomógłby w dalszym wyborze zawodu
- sprzeczność miedzy wyborem ucznia, a tym czego dla niego chcą jego rodzice


Doradca stara się poprzez różnego typu zajęcia, gry, filmy, testy, kwestionariusze pomóc uczniom przede wszystkim poznać zwoje słabe i mocne strony, predyspozycje i uzdolnienia, które mogą
w przyszłości ułatwić znalezienie pracy, która dałaby im zadowolenie.

Przykładowe adresy portali, które mogą pomóc Ci w planowaniu kariery edukacyjno-zawodowej:

 

Informatory:

 

Ścieżki kształcenia - schemat

 

AKTUALNOŚCI:

 

 

Artykuły

WIZYTY STUDYJNE - JAWORZNICKI MARATON PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Przejdź do - WIZYTY STUDYJNE - JAWORZNICKI MARATON PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Uczniowie klas ósmych w dniach 22.11 – 03.12.2021 uczestniczyli w spotkaniach z pracodawcami z wielu branż. Były to zarówno spotkania on-line, jak i stacjonarne w zakładach pracy na terenie Jaworzna. Ósmoklasiści mogli poznać charakterystykę zawodów oraz pracę osób na różnych stanowiskach.

 

W ramach Jaworznickiego Maratonu Przedsiębiorczości poprzez współpracę pani Agnieszki Mazur z koordynatorami i nauczycielami - uczniowie SP6 odwiedzili: Bank Credit Agricole, Firmę RISER Sp. z o.o, Hotel „Pańska Góra”, Drukarnię „Graffiti Studio”. Wzięli udział w spotkaniach on-line z przedstawicielami firm: TAURON Wytwarzanie S.A., INFORMATICS, Turbo- Tec. Ponadto uczestniczyli w spotkaniu „Kuchnia Twoich marzeń” przygotowanym przez Specjalistę z ZSP3 w Jaworznie.

 

Dzięki takim działaniom jak Jaworznicki Maraton Przedsiębiorczości organizowanym przez Jaworznickie Forum Doradztwa Zawodowego, doradców zawodowych - uczniowie mogli m.in. zastanowić się nad wyborem dalszej ścieżki kształcenia, odkryć nowe możliwości zawodowe, porównać swoje pomysły do sytuacji na rynku pracy.