Doradztwo zawodowe

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

SZKOLNY DORADCA ZAWODOWY mgr  Aleksandra Gorstka

Godziny pracy:

 • poniedziałek   12:30 - 15:30

 • środa              12:30 - 16:30

 • piątek             9:30 - 12:30

 

                  JAKA JEST ROLA DORADCY ZAWODOWEGO?

 • pomaganie w podejmowaniu decyzji edukacyjno-zawodowych,

 • udzielanie porad i konsultacji indywidualnych uczniom i uczennicom,

 • organizowanie zajęć grupowych, w tym spotkań informacyjnych, warsztatów, pogadanek,

 • diagnozowanie predyspozycji zawodowych,

 • gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji o zawodach i rynku pracy,

 • wspieranie młodzieży w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej.

Doradca zawodowy, który jest zatrudniony w szkole udziela pomocy młodzieży w wyborze kierunku dalszego kształcenia. Uwzględnia przy tym zarówno możliwości psychofizyczne, sytuację życiową jak i potrzeby rynku pracy i możliwości systemu edukacyjnego. Współpracuje z rodzicami i nauczycielami w procesie orientacji zawodowej uczniów. Wykorzystuje swoją wiedzę o szkolnictwie, zawodach, rynku pracy oraz technicznych środkach przekazywania informacji zawodowej.

Wspólnie ze swoimi klientami (uczniami) dokonuje przeglądu ich zainteresowań, umiejętności, uzdolnień, cech osobowych i możliwości fizycznych. Może sugerować, jaką wybrać szkołę, jako kolejny etap kształcenia. Doradcy zawodowi mogą także w razie potrzeby stosować testy, ankiety, kwestionariusze, które pomagają uczniom poznać samego siebie i podjęć bardziej świadomie decyzję, co do dalszego etapu kształcenia.

 

 Wybór szkoły nie należy do łatwych z kilku przyczyn, między innymi:

- nieznajomość samego siebie, swoich zainteresowań, uzdolnień, predyspozycji psychicznych
- brak rozeznania w rozmieszczeniu szkół ponadpodstawowych w swoim mieście oraz w pobliskich miastach
- niezdecydowanie w wyborze kierunku kształcenia, który pomógłby w dalszym wyborze zawodu 
- sprzeczność miedzy wyborem ucznia a tym, czego dla niego chcą jego rodzice
- i inne
Doradca stara się poprzez różnego typu zajęcia, gry, filmy, testy, kwestionariusze pomóc uczniom przede wszystkim poznać zwoje słabe i mocne strony, predyspozycje i uzdolnienia, które mogą w przyszłości ułatwić znalezienie pracy, która dałaby im zadowolenie.

 

Ja - Aleksandra Gorstka - jako doradca zawodowy realizuję zajęcia na każdym poziomie kształcenia. Są to zajęcia grupowe oraz indywidualne. Jestem też do dyspozycji rodziców, którzy mogą skorzystać z konsultacji, poznać wyniki testów swoich dzieci, co pozwoli zrozumieć wybór dalszego kierunku kształcenia wybrany przez ich dziecko czasem może nawet sprzeczne z tym czego oni by chcieli dla swojego dziecka. Ale należy pamiętać, że to właśnie ono będzie w danym zawodzie pracować i ważne, by solidnie go wykonywało i mało z tego satysfakcję. 

doradca

 

AKTUALNOŚCI:

OGŁOSZENIE!

UWAGA  RODZICE! Zmiany w systemie edukacji - przeczytaj!