Informacje dla rodziców

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

 

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2022/2023

 • Rozpoczęcie roku szkolnego:       1 września 2022 r.

 • Zimowa przerwa świąteczna:      23 - 31 grudnia 2022 r.

 • Ferie zimowe:                                16 - 29 stycznia 2023 r. 

 • Wiosenna przerwa świąteczna:   6 - 11 kwietnia 2023 r.

 • Egzamin ósmoklasisty:                 23, 24, 25 maja 2023 r.

 • Zakończenie roku szkolnego:      23 czerwca 2023 r.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych: 
31 października 2022 r., 2 maja 2023 r. i 9 czerwca 2023 r. - po uzgodnieniu z RR i RP.

 

HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI:

 •  6, 7 września 2022 r.

 

PODRĘCZNIKI W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

 

BEZPIECZEŃSTWO W SZKOLE!

 

Osoby i instytucje do których można zgłosić się o wsparcie w sytuacjach wymagających pomocy psychologiczno-pedagogicznej i wychowawczej:

 • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Jaworzno, ul. Inwalidów Wojennych 14, tel. 32 762 91 37
 • Ośrodek Interwencji Kryzysowej Jaworzno, ul. Jagiellońska 9, tel. 32 618 19 77
 • Komenda Miejska Policji Jaworzno ul. Narutowicza 1, tel. 32 618 32 00
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Jaworzno, ul. Północna 9 c, tel. 32 618 18 40
 • Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Jaworzno, ul. Plac Górników 5, tel. 32 618 17 79
 • Sąd Rejonowy (Wydział Rodzinny i Nieletnich) Jaworzno, ul. Grunwaldzka 28, tel. 32 785 62 00
 • Prokuratura Rejonowa Jaworzno, ul. Inwalidów Wojennych 14, tel. 32 615 57 01
 • Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży tel. 116 111
 • Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzienie "Niebieska Linia" tel. 801 120 002
 • Telefon Zaufia - Narkomania tel. 801 199 990
 • Uzależnenie behawioralne tel. 801 889 880
 • Telefon Zaufania do Rzecznika Praw Dziecka tel. 800 12 12 12