Informacje dla rodziców

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

 KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2023/2024

 • Rozpoczęcie roku szkolnego:        4 września 2023 r.

 • Zimowa przerwa świąteczna:        23 - 31 grudnia 2023 r.

 • Termin wystawienia ocen za I półrocze:      15 stycznia 2024 r.  
 • Zebranie RP klasyfikacyjne kończące I półrocze:  18 stycznia 2024 r.   
 • Ferie zimowe:    29 stycznia - 11 lutego 2024 r. 
 • Wiosenna przerwa świąteczna:   28 marca- 2 kwietnia 2024 r.      

 • Egzamin ósmoklasisty:   14, 15, 16 maja 2024 r.        
 • Termin wystawienia przewidywanych ocen rocznych: 22 maja 2024 r.   
 • Termin wystwienia ocen rocznych:  11 czerwca 2024 r.
 • Zebranie RP klasyfikacyjne rok szkolny:  13 czerwca 2024 r.
 • Zakończenie roku szkolnego :   21 czerwca 2024 r.

 

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych: 

 • 2 maja 2024 r.
 •  14, 15, 16 maja 2024 r.

 

HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI: 

 • 04.09.2023 r. spotkanie wychowawcy z rodzicami uczniów klas I

 • 12 – 13.09.2023 r. zebrania organizacyjne w szkole

 • 25.09.2023 r. zebranie z rodzicami uczniów klas I

 • 14 – 15.11.2023 r. zebranie z rodzicami

 • 23 – 24.01.2024 r. zebranie z rodzicami – podsumowanie wyników za I półrocze

 • 19 – 20.03.2024 r. zebranie z rodzicami

 • 21 – 22.05.2024 r. zebranie z rodzicami

Możliwość dodatkowych spotkań z nauczycielami w ciągu roku szkolnego określa harmonogram cotygodniowych tzw. godzin dostępności nauczycieli. Ze względów organizacyjnych prosimy o wcześniejsze umówienie się z nauczycielem przez wiadomość w dzienniku elektornicznym lub kontakt telefoniczny za pośrednictwem sekretariatu szkoły.

 

PODRĘCZNIKI W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

 

MATERIAŁY EDUKACYJNE

 •  SZCZEPIENIE:

 Infromacja

 Plakat

obrazek obrazek obrazek

 Osoby i instytucje do których można zgłosić się o wsparcie w sytuacjach wymagających pomocy psychologiczno-pedagogicznej i wychowawczej:

 • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Jaworzno, ul. Inwalidów Wojennych 14, tel. 32 762 91 37
 • Ośrodek Interwencji Kryzysowej Jaworzno, ul. Jagiellońska 9, tel. 32 618 19 77
 • Komenda Miejska Policji Jaworzno ul. Narutowicza 1, tel. 32 618 32 00
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Jaworzno, ul. Północna 9 c, tel. 32 618 18 40
 • Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Jaworzno, ul. Plac Górników 5, tel. 32 618 17 79
 • Sąd Rejonowy (Wydział Rodzinny i Nieletnich) Jaworzno, ul. Grunwaldzka 28, tel. 32 785 62 00
 • Prokuratura Rejonowa Jaworzno, ul. Inwalidów Wojennych 14, tel. 32 615 57 01
 • Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży tel. 116 111
 • Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzienie "Niebieska Linia" tel. 801 120 002
 • Telefon Zaufia - Narkomania tel. 801 199 990
 • Uzależnenie behawioralne tel. 801 889 880
 • Telefon Zaufania do Rzecznika Praw Dziecka tel. 800 12 12 12

 Komunikat Rzecznika Praw Dziecka

Artykuły

ZESTAW PODRĘCZNIKÓW W ROKU SZKOLNYM 2024/2025

Europejski Tydzień Szczepień

Europejski Tydzień Szczepień to inicjatywa Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). Powstała w celu podkreślenia znaczenia szczepień. Tegoroczne hasło brzmi: Ratowanie życia poprzez szczepienia. Niestety w ostatnich latach zauważa się coroczny spadek zaszczepionych dzieci na obowiązkowe szczepienia. Odnosząc się do wymagań wskazanych w Kalendarzu Szczepień, w 2022 r. w Polsce 83,9% dzieci w 3. roku życia zostało w pełni zaszczepionych

Czytaj więcej o: Europejski Tydzień Szczepień

Bezpieczne ferie

Życzymy wszystkim naszym Uczennicom i Uczniom oraz ich bliskim cudownych, beztroskich i BEZPIECZNYCH ferii.

 

Czytaj więcej o: Bezpieczne ferie