Informacje dla rodziców

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

 

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2021/2022 

 • Rozpoczęcie roku szkolnego: 1 września 2021 r. 
 • Zimowa przerwa świąteczna: 23 - 31 grudnia 2021 r. 
 • Ferie zimowe: 14 - 27 lutego 2022 r. 
 • Rekolekcje wielkopostne: 10, 11, 12, 13 kwietnia 2022 r.
 • Wiosenna przerwa świąteczna: 14 – 19 kwietnia 2022 r. 
 • Egzamin ósmoklasisty: 24, 25, 26 maja 2022 r. 
 • Zakończenie roku szkolnego: 24 czerwca 2022 r.
 • Dni wolne/świąteczne: 11 listopada 2021 r., 1, 2 i 6 stycznia 2022 r., 3 maja 2022 r., 16 czerwca 2022 r.
 • Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych: 2 maja i 17 czerwca 2

 

HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI:

DNI OTWARTE, ZEBRANIA OGÓLNE RODZICÓW

 

PODRĘCZNIKI W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

Uwaga! Należy zakupić tylko podręczniki i ćwiczenia do religii (jeżeli są w wykazie), pozostałe podręczniki uczniowie otrzymają w szkole. 

 

BEZPIECZEŃSTWO W SZKOLE!

W celu wzmocnienia współpracy pomiędzy szkołą, a rodzicami utworzono anonimową skrzynkę na sygnały dla rodziców (parter przy gabinecie wicedyrektora).

 Procedury postępowania w sytuacjach zagrożenia 

Bezpieczna Szkoła. Zagrożenia i zalecane działania profilaktyczne w zakresie bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego uczniów

 

Osoby i instytucje do których można zgłosić się o wsparcie w sytuacjach wymagających pomocy psychologiczno-pedagogicznej i wychowawczej:

 • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Jaworzno, ul. Inwalidów Wojennych 14, tel. 32 762 91 37
 • Ośrodek Interwencji Kryzysowej Jaworzno, ul. Jagiellońska 9, tel. 32 618 19 77
 • Komenda Miejska Policji Jaworzno ul. Narutowicza 1, tel. 32 618 32 00
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Jaworzno, ul. Północna 9 c, tel. 32 618 18 40
 • Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Jaworzno, ul. Plac Górników 5, tel. 32 618 17 79
 • Sąd Rejonowy (Wydział Rodzinny i Nieletnich) Jaworzno, ul. Grunwaldzka 28, tel. 32 785 62 00
 • Prokuratura Rejonowa Jaworzno, ul. Inwalidów Wojennych 14, tel. 32 615 57 01
 • Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży tel. 116 111
 • Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzienie "Niebieska Linia" tel. 801 120 002
 • Telefon Zaufia - Narkomania tel. 801 199 990
 • Uzależnenie behawioralne tel. 801 889 880
 • Telefon Zaufania do Rzecznika Praw Dziecka tel. 800 12 12 12