Informacje dla rodziców

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

 KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2022/2023

 • Rozpoczęcie roku szkolnego:        1 września 2022 r.

 • Zimowa przerwa świąteczna:      23 - 31 grudnia 2022 r.

 • Ferie zimowe:                                16 - 29 stycznia 2023 r. 

 • Wiosenna przerwa świąteczna:   6 - 11 kwietnia 2023 r.

 • Egzamin ósmoklasisty:                 23, 24, 25 maja 2023 r.

 • Zakończenie roku szkolnego:      23 czerwca 2023 r.

 

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych: 

 • 31 października 2022 r.
 • 2 maja 2023 r.
 • 23, 24, 25 maja 2023 r. ( egzamin ósmoklasisty)
 •  9 czerwca 2023 r.

HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI:

 • 6 -7 IX 2022 r.

 • 9 XI 2022 r.

 • 7 - 8 II 2023 r.

 • 28 - 29 III 2023 r.

 • 16 - 17 V 2023 r.

Harmonogram konsultacji z nauczycielami

 

PODRĘCZNIKI W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

 

BEZPIECZEŃSTWO W SZKOLE!

 

Osoby i instytucje do których można zgłosić się o wsparcie w sytuacjach wymagających pomocy psychologiczno-pedagogicznej i wychowawczej:

 • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Jaworzno, ul. Inwalidów Wojennych 14, tel. 32 762 91 37
 • Ośrodek Interwencji Kryzysowej Jaworzno, ul. Jagiellońska 9, tel. 32 618 19 77
 • Komenda Miejska Policji Jaworzno ul. Narutowicza 1, tel. 32 618 32 00
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Jaworzno, ul. Północna 9 c, tel. 32 618 18 40
 • Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Jaworzno, ul. Plac Górników 5, tel. 32 618 17 79
 • Sąd Rejonowy (Wydział Rodzinny i Nieletnich) Jaworzno, ul. Grunwaldzka 28, tel. 32 785 62 00
 • Prokuratura Rejonowa Jaworzno, ul. Inwalidów Wojennych 14, tel. 32 615 57 01
 • Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży tel. 116 111
 • Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzienie "Niebieska Linia" tel. 801 120 002
 • Telefon Zaufia - Narkomania tel. 801 199 990
 • Uzależnenie behawioralne tel. 801 889 880
 • Telefon Zaufania do Rzecznika Praw Dziecka tel. 800 12 12 12

 

 Komunikat Rzecznika Praw Dziecka

 

Artykuły

 Materiały informacyjne dla rodziców

Lekki tornister

Przejdź do - Lekki tornister

Wskazówki, zalecenia 

Komunikat Głównego Inspektora Sanitarnego

Główny Inspektorat Sanitarny, działając na rzecz zwiększenia stanu zaszczepienia dzieci i młodzieży przeciw chorobom zakaźnym, przygotował ulotki dotyczące tej tematyki kierowane do rodziców i opiekunów dzieci w wieku przedszkolnym, uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych. 

Czytaj więcej o: Komunikat Głównego Inspektora Sanitarnego