Klauzule informacyjne

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

https://uodo.gov.pl/

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”) z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz ustawy
z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (DZ.U. z 2018 r. poz. 1000)

Administrator Danych Osobowych: Szkoła Podstawowa nr 6 im. Stefana Żeromskiego, 43-600 Jaworzno, ul. Lipowa 24 
kontakt: sekretariat@sp6.jaworzno.edu.pl tel. 
32 762 92 75

Inspektor Ochrony Danych Osobowych: Monika Majewska
kontakt: monika.majewska@sp6.jaworzno.edu.pl tel. 696 355 808