Świetlica szkolna

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Godziny pracy: 

Wychowawcy świetlicy: 7.00 - 16.00

 • Monika Kopczak
 • Dominika Wojtas
 • Jadwiga Szwed
 • Magdalena Schaefer

Kontakt: 

 • świetlica nr 1 tel. 32 7629292
 • świetlica nr 2 tel. 32 7629289
 • sekretariat tel. 32 762 92 75

Ogólne założenia:

 Organizacja i plan pracy świetlicy szkolnej wynikają z systemu wychowawczego oraz profilaktyki szkoły. Nauczyciel-wychowawca świetlicy szkolnej organizuje pracę tak by była ściśle związana kalendarzem szkolnym i podstawą programową. W trakcie zajęć, stosowane są różne metody i techniki by jak najbardziej dostosować rodzaj zajęć do zainteresowań i potrzeb uczniów.

Cele i zadania świetlicy szkolnej:

 Celem pracy świetlicy szkolnej jest przede wszystkim zapewnienie uczniom opieki wychowawczej, pomocy w nauce oraz tworzenie prawidłowych warunków do pełnego  i wszechstronnego rozwoju podopiecznych.

 Do zadań świetlicy należy:

 1. Zapewnianie bezpieczeństwa uczniom podczas pobytu na świetlicy.
 2. Zapoznanie z zasadami bezpieczeństwa w szkole i w świetlicy.
 3. Integracja uczniów oraz tworzenie przyjaznej atmosfery do pełnego rozwoju osobowości.
 4. Eliminacja zachowań niepożądanych i niebezpiecznych.
 5. Kształtowanie pozytywnych postaw wychowanków.
 6. Wzbudzanie i podtrzymywanie postaw patriotycznych oraz kształtowanie postawy szacunku do tradycji.
 7. Wzmacnianie mocnych stron uczniów oraz pomoc w wyrównywaniu braków.
 8. Rozwijanie zdolności, umiejętności i zainteresowań uczniów.
 9. Ćwiczenie oraz wzmacnianie pamięci i zdolności umysłowych.
 10. Kształcenie rozwijające samodzielną kreatywność oraz innowacyjność uczniów.
 11. Zapewnienie uczniom aktywnego wypoczynku z wykorzystaniem rozmaitych metod
  i form zajęć.

 

Dokumenty: