Kalendarz wyborów

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

 Kalendarz wyborów Zarządu Szkolnej Rady Uczniowskiej oraz Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego

 1. Do 09.2022r. (piątek) - wybory Rad Klasowych i jednego kandydata do Zarządu Szkolnej Rady Uczniowskiej (kl. VI-VIII) oraz pisemne przekazanie opiekunom SU listy wybranych osób. (Kandydat musi spełniać określone warunki: wskazane cechy osobowości (osoba operatywna, kulturalna, odpowiedzialna, dbająca o dobre imię szkoły), ocena z zachowania wzorowa lub bardzo dobra).
 2. Wtorek – 09.2022r. – godz. 13:50 – sala 20 spotkanie Rad Klasowych i kandydatów (kl. VI-VIII), na którym uczniowie w głosowaniu tajnym wybiorą spośród siebie czterech członków Zarządu SRU.
 3. Środa – 09.2022r. - przedstawienie listy wybranych członków Zarządu SRU – kandydatów na Przewodniczącego SU – gazetka SU.
 4. 09.2022r. - 21.09.2022r. – wybrani członkowie prowadzą kampanię wyborczą na terenie szkoły.
 5. 09.2022r. (czwartek) – Cisza przedwyborcza.
 6. 09.2022r. (piątek)wybory Przewodniczącego SU (I piętro przy Sali 16).

 W głosowaniu uczestniczą wszyscy uczniowie szkoły. Wyboru dokonuje się poprzez  wpisanie na karcie do głosowania imienia  i nazwiska jednego z kandydatów i wrzucenie do urny wyborczej.  Przewodniczącym SU zostanie osoba, która uzyska największą liczbę głosów. Pozostałe funkcje będą rozdzielone według liczby  głosów w kolejności: zastępca, skarbnik, sekretarz.

             Opiekunowie SU 
Ewa Osetek, Monika Majewska

KANDYDACI:

 • Blecharz Szymon
 • Hezner Zuzanna
 • Lubczyński Wojciech
 • Młynarski Bogdan
 • Obacz Natalia