Інформаційне зобов'язання українською мовою

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

ОБРОБКА ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ - ІНФОРМАЦІЯ

Відновіднодост. 13 РегламентуЄвропейськогоПарламентутаРади (Єросоюза) 2016/679 вiд 27 квітня 2016 рокупрозахист фізичнихосіб стосовнообробкиперсоналньихданихтапровiльнеперемiщеннятакихданихї а такожпроскасуванняДирективи 95/46/ЄС (Загальнийрегламентпрозахистперсональнихданих),щодалiiменуєтьсяРегламентомповiдомляємо,що:

 

1. АДМІНІСТРАТОР ВАШИХ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

Iм'я: Szkoła Podstawowa nr 6 im. Stefana Żeromskiego w Jaworznie

Aдреса:43-600 Jaworzno, ul. Lipowa 24

Контактні дані: sekretariat@sp6.jaworzno.edu.pl tel. 32 762 92 752

2. ІНСПЕКТОР ЗАХИСТУ ДАНИХ

Ім'я та прізвище: Monika Majewska

Контактні дані: monika.majewska@sp6.jaworzno.edu.pl tel. 696 355 808

3. МЕТА ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

Виконання статутних завдань адміністратора відповідно до положень пункту 4.

4. ПРАВОВІ ОСНОВИ ОБРОБКИ

Правова передумова (зРегламентu): мистецтво 6 сек. 1 літ. c

Правова основа:

5. ОТРИМАЧІ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ (або категорії одержувачів)

Дані можуть бути надані суб’єктам, які надають послуги адміністратору, для реалізації яких необхідні персональні дані. З такими суб’єктами укладено договори про доручення обробки персональних даних.

6. ПЕРІОД ЗБЕРІГАННЯ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ (критерії його визначення)

Надані дані зберігатимуться протягом періоду, передбаченого положеннями (пункт 4), що
є основою для їх обробки.

7. ВОЛОДЖЕННЯ ПРАВ

  • доступ до даних та отримання копії даних
  • вимагати виправлення даних
  • вимагати обмеження обробки
  • не підлягає автоматизованому прийняттю рішень, включаючи профілювання
  • подати скаргу від контролюючого органу (голови Управління захисту персональних даних)

8. ТРАНСФЕР ДО КРАЇН ПОЗА ЄВРОПЕЙСЬКОГО ЕКОНОМІЧНОГО ЗОНУ (ЄЕЗ) ТА МІЖНАРОДНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ

Дані не будуть передані до країн, що не входять до ЄЕЗ, або до міжнародних організацій

9. ІНФОРМАЦІЯ, ЧИ НАДАННЯ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ Є ЗАКОНОВОЮ ЧИ ДОГОВІРНОЮ ВИМОГОМ, ЧИ УМОВОЮ УКЛЮЧЕННЯ ДОГОВОРУ, І ЧИ ОСОБА ЗОБОВ’ЯЗАНА НАДАТИ ДАНІ ТА ЩО МОЖНА НАДАТИ ДАНІ

Надання даних є обов’язковим і необхідним для досягнення мети, з якою вони були отримані.

10. АВТОМАТИЗОВАНЕ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ, ВКЛЮЧАЮЧИ ПРОФІЛ

Надані дані не підлягатимуть автоматичному прийняттю рішень чи профілюванню.