Monitoring w szkole

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”) z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz ustawyz dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (DZ.U. z 2018 r. poz. 1000)

Administrator Systemu Monitoringu: Szkoła Podstawowa nr 6 im. Stefana Żeromskiego, 43-600 Jaworzno, ul. Lipowa 24 
kontakt: sekretariat@sp6.jaworzno.edu.pl tel. 
32 762 92 75

Inspektor Ochrony Danych Osobowych: Monika Majewska
kontakt: monika.majewska@sp6.jaworzno.edu.pl tel. 696 355 808

 

Klauzula informacyjna dotycząca monitoringu w szkole

  1. Dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz ochrony osób i mienia Szkoły Podstawowej nr 6 w Jaworznie.
  2. Odbiorcą danych osobowych będą  wyłącznie  podmioty  uprawnione do ich otrzymania na podstawie przepisów obowiązującego prawa.
  3. Dane osobowe nie będą  przekazywane do państw trzecich.
  4. Zapisy z monitoringu przechowywane będą w okresie 30 dni / do nadpisania.
  5. Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do dostępu do danych osobowych.
  6. Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.