Kontrahenci

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

https://uodo.gov.pl/

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”) z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz ustawy
z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (DZ.U. z 2018 r. poz. 1000)

Administrator Danych Osobowych: Szkoła Podstawowa nr 6 im. Stefana Żeromskiego, 43-600 Jaworzno, ul. Lipowa 24 
kontakt: sekretariat@sp6.jaworzno.edu.pl tel. 
32 762 92 75

Inspektor Ochrony Danych Osobowych: Monika Majewska
kontakt: monika.majewska@sp6.jaworzno.edu.pl tel. 696 355 808

 

 Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych kontrahentów 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuje się, iż:

 1. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 6 w Jaworznie, reprezentowana przez p. Annę Skrzydłowską - Dyrektora Szkoły.
 2. Inspektorem ochrony danych jest Pani Monika Majewska.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 4. Odbiorcami Pani/Pana dane będą podmioty uczestniczące w realizacji zlecenia.
 5. Pani/Pana dane osobowe NIE będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 6.  Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu ustania przewarzania w celach analitycznych.
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu.
 8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy.
 10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania, tzn. żadne decyzje wywołujące wobec osoby skutki prawne lub w podobny sposób na nią istotnie wpływające nie będą oparte wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu danych osobowych i nie wiążą się z taką automatycznie podejmowaną decyzją.