Regulamin stołówki szkolnej

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
6 listopada 2016

Zasady odpłatności za obiady w roku szkolnym 2016/2017

Cena obiadu dla ucznia w roku szkolnym 2016/2017 wynosi 4zł.

Zasady odpłatności za obiady:

 1. Zgłoszenie i wpłaty za obiady przyjmowane są do godziny 9.00.
 2. Obiad wydawany jest w godzinach od 11.20 do 13.50. O zmianach godzin wydawania obiadów uczniowie informowani są na bieżąco.
 3. Przerwy obiadowe:
  - po lekcji 4  11.30 - 11.45 dla uczniów SP6
  - po lekcji 4  12.30 - 12.50 dla uczniów G3
  - po lekcji 6  13.35 -  13.50 dla uczniów SP6i G3
 4. Opłaty z tytułu kosztów żywienia należy uiszczać do 15-go każdego miesiąca.
 5. Do 25-go każdego miesiąca uczeń może wykupić obiad jednorazowy.
 6. W miesiącach grudzień 2016r i czerwiec 2017r ze względu n rozliczenia finansowe, zgłoszenia oraz wpłaty za obiady przyjmowane są do 15-go dnia ww. miesięcy.
 7. Osoby,które nie wniosą opłat w terminie, do czasu uregulowania płatności nie będą mogły korzystać ze stołówki.
 8. W przypadku nieobecności ucznia w szkole (choroba, wycieczka, itp.) można dokonać odpisu. Należy wówczas zgłosić ten fakt dzień wcześniej lub do godziny 9 danego dnia nieobecności: telefonicznie lub osobiście (odpis może zgłosić również kolega lub koleżanka).
 9. Koszt niewykorzystanych, zgłoszonych nieobecności na obiedzie, odliczony będzie przy płatności za kolejny miesiąc. Nieobecności,które nie są zgłoszone, nie będą odliczone.