Świetlica szkolna

Świetlica szkolna zapewnia opiekę nad uczniami SP 6. Celem naszej działalności jest zapewnienie zorganizowanej opieki wychowawczej, pomocy w nauce, w odrabianiu zadań domowych. Organizujemy wypoczynek i rozrywkę poprzez zagospodarowanie czasu wolnego. Umożliwiamy, jak największej liczbie dzieci, korzystanie z racjonalnego dożywiania i udziału w akcji "Szklanka mleka".

Staramy się tworzyć pogodną atmosferę, rozwijać zainteresowania i zamiłowania, kształtować wartościowe wzory, aspiracje, nawyki higieniczne i kulturę osobistą. Uczymy zgodnej zabawy i wzajemnego wspierania się.

Czas pracy:

Świetlica dolna - 7.00 - 15.00

Świetlica górna - 6.30 - 16.30

 

 

Artykuły

Regulamin stołówki szkolnej

Zasady odpłatności za obiady w roku szkolnym 2016/2017

Czytaj więcej o: Regulamin stołówki szkolnej